Upoznavanje.org
Upoznavanje.net


 

Pretraga olgasa

Preuzmi RSS

Виши менаџер за послове ревизије

Pogledaj sve oglase od TSRDJAN
•Знања о организацији процеса ревизије, контроле и надзора
•Контроли квалитета, укључујући увид у целину процеса ревизије и контроле
•Надзору над обављањем послова ревизорског тима
•Координисању тимских активности код доношења стратешких одлука
•Односу између финансијских и нефинансијских показатеља пословног учинка
•Техникама процене менаџмента у вези са утврђивањем трошкова, цена, обима производње и рекламне стратегије
•Техникама утврђивања буџета за потребе менаџмента у сиљу контроле послова
•Главним концептима и идејама у теорији и пракси стратешког управљања;
•Утицају рачуноводствених стандарда на садржај финансијсих информација
•Утицају пословних одлука на финансијске извештаје
•Техникама управљања ризиком

Оспособљеност за самостално обављање следећих послова:

•Обављање и координација интерне и екстерне контроле и надзора
•Вршење и координација екстерне ревизије и састављање извештаја ревизије
•Организовање тимских послова екстерне и интерне ревизије, контроле и надзора
•Израда информација за менаџмент
•Израда процена стратешких учинака пословања са препорукама одговарајућих мера за побољшање учинака
•Утврђивање одговарајуће стратегије засноване нa процени сиљева и положаја предузећа и њихов утицај на организационе структуре и активности
•Израда финансијских извештаја за сложене пословне системе и ситуације
•Израда анализа финансијских извештаја и саопњштења за различите групе корисника
•Израда информација за менаџмент уз објашњења и процене последица финансијских одлука
•Израда анализа значаја различитих извора финансирања ради доношења оптималних одлука
•Израда анализа са оценом финансијских информација, које се односе на прошла и будућа услове пословања
Cena:
Kontakt:
Kontakt: http://www.clientis.rs
NOVI SAD
Dajte svoju ponudu
Kontaktiraj TSRDJAN Privatnom porukom
nopic
Powered by AdriaHost